44

των ασθενών µε Χ.Α.Π. εµφανίζουν µέτρια ή πιο σοβαρή δύσπνοια

90

των περιπτώσεων Χ.Α.Π. οφείλονται στο κάπνισµα

56

αυτών που πάσχουν δε γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι µισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν

56

είναι η συµβολή της Χ.Α.Π. στις δαπάνες υγείας για τα αναπνευστικά νοσήµατα στην Ευρώπη

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (Χ.Α.Π.), ειδικά στην αρχική φάση της, δεν έχει ευρήματα, ούτε στην ακρόαση των πνευμόνων, ούτε στην ακτινογραφία. Η πρώιμη διάγνωση της Χ.Α.Π. αποτελεί το κλειδί της επιτυχούς αντιμετώπισής της και σίγουρα χαρίζει στον ασθενή μία μοναδική ευκαιρία να αλλάξει τον τρόπο ζωής του.

Τι είναι η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια;

Χρόνια πάθηση των πνευμόνων η οποία σε αντίθεση με το άσθμα, χαρακτηρίζεται από μόνιμη μη αναστρέψιμη (ή μερικώς αναστρέψιμη) απόφραξη των αεραγωγών (βρόγχων).

Ποιες είναι οι αιτίες που προκαλούν Χ.Α.Π.;

Σημαντικότερη αιτία αποτελεί το κάπνισμα. Επίσης, ο καπνός από καύση βιoμάζας (π.χ. ξύλα), τα καυσαέρια των αυτοκινήτων, οι σκόνες και τα χημικά.

Ποια είναι τα βασικά συμπτώματα της Χ.Α.Π.;

Ο βήχας, η χρόνια αποβολή πτυέλων και η δύσπνοια. Η δυσκολία στη αναπνοή κατά την διάρκεια σωματικής άσκησης όπως το ανέβασμα μιας ανηφόρας ή μιας σκάλας, αποτελεί ένα από τα πρώτα στάδια της νόσου. Απότομη αύξηση του βήχα, αύξηση των εκκρίσεων και δύσπνοια με ολοένα λιγότερη σωματική κόπωση, ίσως να υποδηλώνουν κάποια λοίμωξη.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις για την ποιότητα της ζωής των ασθενών;

Η νόσος στην προχωρημένη μορφή της, καταστρέφει την ποιότητα ζωής των αρρώστων, τους καθηλώνει στην καρέκλα -δίπλα σε φιάλες ή συσκευές- οξυγόνου με αναπνευστική ανεπάρκεια και τους οδηγεί συνεχώς στα Νοσοκομεία.

Χ.Α.Π. : Η αλήθεια.. των αριθμών στην Ελλάδα και τον κόσμο

 • 210 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από Χ.Α.Π.
 • Η 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως είναι η Χ.Α.Π.
 • Κύρια αιτία θανάτου για περισσότερους από 100.000 ασθενείς ετησίως
 • Το 44% των ασθενών µε Χ.Α.Π. εµφανίζουν µέτρια ή πιο σοβαρή δύσπνοια
 • Το 75% των ατόµων µε µέτρια Χ.Α.Π. παρουσιάζει  δυσκολία στην εκτέλεση καθηµερινών δραστηριοτήτων
 • 56% είναι η συµβολή της Χ.Α.Π. στις δαπάνες υγείας για τα αναπνευστικά νοσήµατα στην Ευρώπη
 • €38,6 δισ. είναι το ετήσιο κόστος της Χ.Α.Π. στην Ευρώπη
 • Προσβάλλει το 10% περίπου του πληθυσµού ηλικίας µεγαλύτερης των 55 ετών
 • 9 στους 100 ενήλικες καπνιστές πάσχουν από τη νόσο, δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν
 • Ευθύνεται για το 13% των νοσηλειών
 • Περισσότερο από 90% των περιπτώσεων Χ.Α.Π. οφείλονται στο κάπνισµα
 • Το 56% αυτών που πάσχουν δε γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι µισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν
 • Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες, δηλαδή 11,6% έναντι 4,8%