Πρόσεξε τα πνευμόνια σου… σαν τα μάτια σου!

Δύσπνοια, φλέματα και βήχας είναι τα συχνότερα συμπτώματα όσων πάσχουν από Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και Άσθμα. Το 44% των ασθενών με Χ.Α.Π. εμφανίζουν μέτρια ή πιο σοβαρή δύσπνοια ενώ το 75% των ατόμων με μέτρια Χ.Α.Π. παρουσιάζει δυσκολία στην εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων.

«Όταν βήχετε, συχνά κλείνετε τα μάτια. Φυσιολογικό. Μην κλείνετε τα μάτια όμως στις αιτίες που προξενούν τον βήχα, δύσπνοια και φλέματα»

Στην Ελλάδα, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από Άσθμα ή Χ.Α.Π. αλλά μόνο λίγο παραπάνω από τους μισούς το γνωρίζουν. Μήπως είσαι ένας από αυτούς και απλώς κλείνεις τα μάτια στα συμπτώματα; Είναι κρίμα γιατί μπορείς να προφυλάξεις τα πνευμόνια σου. Να επισκεφθείς αμέσως έναν πνευμονολόγο. Αυτός μόνο μπορεί να σου πει τι να κάνεις με τα πολύτιμα πνευμόνια σου.